Käyttöehdot

Näissä käyttöehdoissa kerromme yksityisyyden suojaa koskevat periaatteemme ja kotisivuillamme julkaistavan sisällön käyttöä koskevat ehdot. Thule Digital Oy:llä on oikeus muuttaa sivujen sisältöä ja päivittää näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

Nämä sivut on suunnattu käytettäväksi Suomesta ja ehtoihin sekä kotisivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Tekijänoikeudet ja tavaramerkit

Kotisivujemme visuaalinen ilme ja sivuillamme julkaistava aineisto, kuten kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat Thule Digital Oy:n tai yhteistyökumppaneidemme tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Pidätämme kaikki oikeudet näillä sivuilla julkaistavaa aineistoon.

Sivuillamme julkaistavaa aineistoa saa selata ja ottaa siitä jäljennöksiä tulostamalla tai lataamalla tiedosto tietokoneelle. Aineistoa saa kuitenkin käyttää vain ei-kaupalliseen ja henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Jäljennöksiä tai osaa niistä ei saa myydä tai jakaa sähköisesti tai paperikopioina kaupallisessa tarkoituksessa eikä muuttaa tai liittää muuhun aineistoon tai muihin kotisivuihin. Lehdistötiedotteita saa julkaista tiedotusvälineissä edellyttäen, että lähde mainitaan.

Vastuu sivujen sisällöstä

Kotisivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu antamaan hyödyllistä tietoa palveluistamme ja tuotteistamme. Thule Digital Oy tekee parhaansa, jotta näillä sivuilla olevat tiedot ovat ajan tasalla ja pitävät paikkaansa, mutta emme vastaa annettujen tietojen soveltuvuudesta kävijän tarpeisiin tai tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksesta. Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingosta, joka saattaa aiheutua näillä sivuilla tarjoamaamme palveluun ja sen käyttöön liittyen. Yhtiömme ja siihen sidoksissa olevat tahot eivät ole vastuussa näille sivuille linkitettyjen sivujen sisällöstä tai niiden käytön yhteydessä aiheutuvasta vahingosta.

Nämä ehdot eivät kuitenkaan rajoita Suomen pakottavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia.

Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja

Sivumme eivät kerää henkilörekisterilainsäädännön alaisia tietoja missään vaiheessa.

Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP -osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tässä yhteydessä emme kerää emmekä varastoi kävijöistä yksilöllisiä tietoja. Kävijä voi selaimen asetuksilla kieltää evästetiedostojen lähettämisen koneellensa mutta tällöin on mahdollista, ettei kävijä voi hyödyntää kaikkia sivujemme osia. Näitä tilastotietoja käytetään sivujen kehittämiseen ja parantamiseen.